Âm Nhạc

[Phiên âm tiếng Việt][Lyrics Video] We were in love – Davichi ft. T-ara♥ Phiên âm tiếng Việt bởi Ami Wakeshima (AmiW):
Video Editor & Uploader: Sera Hwang
♥ NOTE: “Phiên âm này không phải là chế, mà là phiên âm Tiếng Việt dành cho những bạn chưa biết tiếng Hàn hoặc không biết cách đọc phiên âm quốc tế để hát tiếng Hàn dễ dàng hơn, dù không đạt như người bản xứ nhưng cũng khiến cho người Hàn hiểu rằng các bạn đang hát tiếng của họ!” (Câu này mình trích nguyên văn từ blog của AmiW)
♥ Lyric cho các bạn ^.^

We were in love – Davichi ft. T-ara

U ri sa rang
hes chan ha
chê ban nan
un li chi ma

Ô chik
ne kên no
ha na bu nya

Nu nưn
ka ma tô bô yo
kuy rưn ma
ka tô tưn lyơ

Chê ban
nan to
na ka chi ma

O tu wươs
ton ne sar mê
bi chi tuê
o chun sa ram

No mu
na sô chung
han sa ram

Ha ru chi na kô
tô chi na tô
to kư ri wươ chyơ
i nô ren ha
nưn chi kưm tô

U ri sa rang
hes chan ha
chê ban nan
un li chi ma

Ô chik
ne kên no
ha na bu nya

Nu nưn
ka ma tô bô yo
kuy rưn ma
ka tô tưn lyơ

Chê ban
nan to
na ka chi ma

Tô ra ôn
kos ka tha so
Ta si ôn
chi mô la so
Ô nưn tô
no rưn ki ta ryơ

No nưn mô rư chi
non mô rư chi
A pha ha nưn na
i nô ren ha
nưn chi kưm tô

U ri sa rang
hes chan ha
chê ban nan
un li chi ma

Ô chik
ne kên no
ha na bu nya

Nu nưn
ka ma tô bô yo
kuy rưn ma
ka tô tưn lyơ

Chê ban
nan to
na ka chi ma

Sê sang koa
no tin chung ê
thek ha ra myơn ha na
Ne chon bun be as a tô
no ra myơn nan chô ha

Na chi na ba mi na
sa rang ê nan
môk ma rưn cha
No ri chên ick cha
i ron na ưi kath chan

hưn ta chi mi
tô ta si na rưn
un lyơ tưn lyơ
No ê kê ba ra nưn kon
ô chik no ya

No op sin a mu kos tô
han su op nưn na ya
i nô ren tư rư myơn
chê ban no
tô ra woa tô ra woa

Sa rang ha myơn
han su rôk
chom chom ya
chu yo man ka

Ô chik
ne kên no
ha na bu nya

U ri sa rang
hes chan ha
chê ban nan
un li chi ma
Nan tu kô to
na ka chi ma

Yeah uh uh
Kyon kuk non tô ra so
na nưn tô ma ka so
Cha chôn sim ta bo ri kô
mi chin chok non ta ra so

Ka sư mi tuy rươ
na rưn ta kư chi kô
man hes so

Sê sang ê
ha na bu nin
non in chi
nưn man res so

Na nưn
tô us nưn chok
kư nyang
min chong han chok

No ê kê bu rư nưn
ma chi mak
na ưi i nô re
Chê ban nan to
na ka chi ma
================

Nguồn: https://palabrasquevuelan.com/

Xem thêm bài viết khác: https://palabrasquevuelan.com/am-nhac/

Kiểu tóc cô dâu đẹp với tóc buộc đuôi ngựa đẹp nhẹ nhàng mà tinh tế – Mai Đỗ Makeup

Previous article

Không vào được facebook! khắc phục mọi vấn đề cực đơn giản thành công 100 %

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Âm Nhạc